آموزش وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: تور صوفیا

بایگانی برچسب: تور صوفیا

تور بلغارستان هتل رامادا 17 دی 94

تور بلغارستان هتل رامادا

تور بلغارستان هتل رامادا تور صوفیا اقامت در هتل 4 ستاره رامادا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 17 دی 94 با پرواز ماهان و یا ترکیش به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 21 دی 94 از شهر صوفیا به سمت تهران به صورت …

ادامه نوشته »

تور بلغارستان هتل گرند هتل صوفیا 7 آذر 94

تور بلغارستان هتل گرند هتل صوفیا

تور بلغارستان هتل گرند هتل صوفیا تور صوفیا اقامت در هتل 5 ستاره گرند هتل صوفیا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 7 آذر 94 با پرواز ماهان به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 11 آذر 94 از شهر صوفیا به سمت تهران …

ادامه نوشته »

تور ترکیبی صوفیا و بانسکو 7 آذر 94

تور ترکیبی بانسکو و صوفیا

تور ترکیبی صوفیا و بانسکو تور صوفیا اقامت در هتل 4 ستاره رامادا و تور بانسکو اقامت در هتل 4 ستاره پرون در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 7 آذر 94 با پرواز ماهان به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 14 آذر 94 از …

ادامه نوشته »

تور ترکیبی بانسکو و صوفیا 7 آذر 94

تور ترکیبی بانسکو و صوفیا

تور ترکیبی صوفیا و بانسکو تور صوفیا اقامت در هتل 5 ستاره گرند هتل صوفیا و تور بانسکو اقامت در هتل 4 ستاره پرون در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 7 آذر 94 با پرواز ماهان به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 11 آذر …

ادامه نوشته »

تور بلغارستان هتل رامادا 7 آذر 94

تور بلغارستان هتل رامادا

تور بلغارستان هتل رامادا تور صوفیا اقامت در هتل 4 ستاره رامادا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 7 آذر 94 با پرواز ماهان به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 11 آذر 94 از شهر صوفیا به سمت تهران به صورت مستقیم انجام می …

ادامه نوشته »

تور ترکیبی بانسکو و صوفیا 6 آذر 94

تور ترکیبی بانسکو و صوفیا

تور ترکیبی صوفیا و بانسکو تور صوفیا اقامت در هتل 5 ستاره گرند هتل صوفیا و تور بانسکو اقامت در هتل 4 ستاره پرون در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 6 آذر 94 با پرواز ماهان به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 آذر …

ادامه نوشته »

تور بلغارستان هتل گرند هتل صوفیا 6 آذر 94

تور بلغارستان هتل گرند هتل صوفیا

تور بلغارستان هتل گرند هتل صوفیا تور صوفیا اقامت در هتل 5 ستاره گرند هتل صوفیا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 6 آذر 94 با پرواز ماهان به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 آذر 94 از شهر صوفیا به سمت تهران …

ادامه نوشته »

تور بلغارستان هتل رامادا 6 آذر 94

تور بلغارستان هتل رامادا

تور بلغارستان هتل رامادا تور صوفیا اقامت در هتل 4 ستاره رامادا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 6 آذر 94 با پرواز ماهان به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 آذر 94 از شهر صوفیا به سمت تهران به صورت مستقیم انجام می …

ادامه نوشته »

تور ترکیبی صوفیا و بانسکو 6 آذر 94

تور ترکیبی صوفیا و بانسکو

تور ترکیبی صوفیا و بانسکو تور صوفیا اقامت در هتل 4 ستاره رامادا و تور بانسکو اقامت در هتل 4 ستاره پرون در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 6 آذر 94 با پرواز ماهان به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 13 آذر 94 از …

ادامه نوشته »

تور ترکیبی بانسکو و صوفیا 5 آذر 94

تور ترکیبی بانسکو و صوفیا

تور ترکیبی صوفیا و بانسکو تور صوفیا اقامت در هتل 5 ستاره گرند هتل صوفیا و تور بانسکو اقامت در هتل 4 ستاره پرون در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 5 آذر 94 با پرواز ماهان به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 9 آذر …

ادامه نوشته »