خانه | بایگانی/آرشیو برچسب ها : تور قبرس یونانی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تور قبرس یونانی

تور نوروز لارناکا هتل سانرمو 26 اسفند 94

تور نوروز لارناکا هتل سانرمو

تور نوروز لارناکا هتل سانرمو تور لارناکا قبرس یونانی اقامت در هتل 2 ستاره سانرمو در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 26 اسفند 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 4 فروردین 95 از شهر لارناکا به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور لارناکا هتل لوردوس بیچ 26 اسفند 94

تور لارناکا هتل لوردوس بیچ

تور لارناکا هتل لوردوس بیچ تور لارناکا قبرس اقامت در هتل 4 ستاره لوردوس بیچ در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 27 شهریور 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 1 مهر 94 از شهر لارناکا به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور لارناکا قبرس هتل سندی بیچ 5 مرداد 94

تور لارناکا قبرس هتل سندی بیچ

تور لارناکا قبرس هتل سندی بیچ تور لارناکا قبرس اقامت در هتل 4 ستاره سندی بیچ در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 5 مرداد 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 مرداد 94 از شهر لارناکا به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور لارناکا هتل لیوادیوتیس 5 مرداد 94

تور لارناکا هتل لیوادیوتیس

تور لارناکا هتل لیوادیوتیس تور لارناکا قبرس یونانی اقامت در هتل 2 ستاره لیوادیوتیس در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 5 مرداد 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 مرداد 94 از شهر لارناکا به سمت تهران بصورت ... بیشتر بخوانید »

تور لارناکا قبرس هتل گلدن بی 2 مرداد 94

تور لارناکا قبرس هتل گلدن بی

تور لارناکا قبرس هتل گلدن بی تور لارناکا قبرس اقامت در هتل 5 ستاره گلدن بی در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 2 مرداد 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 مرداد 94 از شهر لارناکا به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور لارناکا قبرس هتل سان هال 5 مرداد 94

تور لارناکا قبرس هتل سان هال

تور لارناکا قبرس هتل سان هال تور لارناکا قبرس اقامت در هتل 4 ستاره سان هال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 5 مرداد 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 مرداد 94 از شهر لارناکا به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور لارناکا قبرس هتل سندی بیچ 2 مرداد 94

تور لارناکا قبرس هتل سندی بیچ

تور لارناکا قبرس هتل سندی بیچ تور لارناکا قبرس اقامت در هتل 4 ستاره سندی بیچ در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 2 مرداد 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 مرداد 94 از شهر لارناکا به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور لارناکا قبرس هتل لوردوس بیچ 2 مرداد 94

تور لارناکا هتل لوردوس بیچ

تور لارناکا قبرس هتل لوردوس بیچ تور لارناکا قبرس اقامت در هتل 4 ستاره لوردوس بیچ در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 2 مرداد 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 مرداد 94 از شهر لارناکا به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور لارناکا قبرس هتل لوردوس بیچ 29 تیر 94

تور لارناکا هتل لوردوس بیچ

تور لارناکا قبرس هتل لوردوس بیچ تور لارناکا قبرس اقامت در هتل 4 ستاره لوردوس بیچ در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 29 تیر 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 2 مرداد 94 از شهر لارناکا به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور لارناکا قبرس هتل هنیپا 2 مرداد 94

تور لارناکا قبرس هتل هنیپا

تور لارناکا قبرس هتل هنیپا تور لارناکا قبرس اقامت در هتل 3 ستاره هنیپا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 2 مرداد 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 مرداد 94 از شهر لارناکا به سمت تهران بصورت ... بیشتر بخوانید »