آموزش وردپرس
خانه / ارمنستان / تور ارمنستان

تور ارمنستان

تور ایروان هتل نشنال 22 مرداد 95

تور ایروان ارمنستان هتل نشنال

تور ایروان هتل نشنال تور ایروان ارمنستان اقامت در هتل 5 ستاره نشنال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 22 مرداد 95 با پرواز ماهان به سمت ایروان به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 26 مرداد 95 از شهر ایروان به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور شامل خدماتی …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان هتل گلدن تولیپ 10 مرداد 95

تور ارمنستان هتل گلدن تولیپ

تور ارمنستان هتل گلدن تولیپ تور ایروان ارمنستان اقامت در هتل 5 ستاره گلدن تولیپ در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 10 مرداد 95 با پرواز ماهان به سمت ایروان به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 13 مرداد 95 از شهر ایروان به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور …

ادامه نوشته »

تور ایروان ارمنستان هتل آکواتک 10 مرداد 95

تور ایروان ارمنستان هتل آکواتک

تور ایروان ارمنستان هتل آکواتک تور ایروان ارمنستان اقامت در هتل 4 ستاره آکواتک در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 10 مرداد 95 با پرواز ماهان به سمت ایروان به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 13 مرداد 95 از شهر ایروان به سمت تهران به صورت مستقیم انجام می شود. این تور …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان هتل شیراک 24 تیر 95

تور ایروان ارمنستان هتل شیراک

تور ارمنستان هتل شیراک تور ایروان ارمنستان اقامت در هتل ۳ ستاره شیراک در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 24 تیر 95 با پرواز ماهان به سمت ایروان به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 29 تیر 95 از شهر ایروان به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور …

ادامه نوشته »

تور ایروان هتل نشنال 24 تیر 95

تور ایروان ارمنستان هتل نشنال

تور ایروان هتل نشنال تور ایروان ارمنستان اقامت در هتل 5 ستاره نشنال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 24 تیر 95 با پرواز ماهان به سمت ایروان به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 29 تیر 95 از شهر ایروان به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور شامل خدماتی …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان هتل گلدن تولیپ 25 تیر 95

تور ارمنستان هتل گلدن تولیپ

تور ارمنستان هتل گلدن تولیپ تور ایروان ارمنستان اقامت در هتل 5 ستاره گلدن تولیپ در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 25  تیر 95 با پرواز ماهان به سمت ایروان به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 28 تیر 95 از شهر ایروان به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این …

ادامه نوشته »

تور ایروان هتل نشنال 31 تیر 95

تور ایروان ارمنستان هتل نشنال

تور ایروان هتل نشنال تور ایروان ارمنستان اقامت در هتل 5 ستاره نشنال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 31 تیر 95 با پرواز ماهان به سمت ایروان به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 4 مرداد 95 از شهر ایروان به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور شامل خدماتی …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان هتل پریمیر 24 تیر 95

تور ارمنستان هتل پریمیر

تور ارمنستان هتل پریمیر تور ایروان ارمنستان اقامت در هتل ۳ ستاره پریمیر در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 21 تیر 95 با پرواز ماهان به سمت ایروان به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 28 تیرماه از شهر ایروان به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می …

ادامه نوشته »

تور ایروان هتل نشنال 18 تیر 95

تور ایروان ارمنستان هتل نشنال

تور ایروان هتل نشنال تور ایروان ارمنستان اقامت در هتل 5 ستاره نشنال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 18 تیر 95 با پرواز ماهان به سمت ایروان به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 22 تیر 95 از شهر ایروان به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور شامل خدماتی …

ادامه نوشته »

تور ارمنستان هتل رویال پالاس 4 تیر 95

هتل رویال پالاس

تور ارمنستان هتل رویال پالاس تور ایروان ارمنستان اقامت در هتل 4 ستاره رویال پالاس در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 4 تیر 95 با پرواز ماهان به سمت ایروان به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 8 تیر 95 از شهر ایروان به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این …

ادامه نوشته »