خانه | کشورهای غیر شنگن (برگ 30)

کشورهای غیر شنگن

سفر به کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند

تور نوروز لارناکا قبرس هتل فلامینگو 28 اسفند 94

تور لارناکا قبرس هتل فلامینگو

تور نوروز لارناکا قبرس هتل فلامینگو تور لارناکا قبرس اروپایی اقامت در هتل 3 ستاره فلامینگو در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 28 اسفند 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 6 فروردین 95 از شهر لارناکا به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز گرجستان هتل رادیسون بلو 28 اسفند 94

تورگرجستان هتل رادیسون بلو

تور نوروز گرجستان هتل رادیسون بلو تور تفلیس گرجستان با اقامت در هتل 5 ستاره رادیسون بلو در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 28 اسفند 94 با پرواز آتا به سمت تفلیس به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 2 فروردین 95 از شهر تفلیس به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز گرجستان هتل دوسی 28 اسفند 95

هتل دوسی

تور نوروز گرجستان هتل دوسی تور تفلیس گرجستان با اقامت در هتل دوسی در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 28 اسفند 94 با پرواز آتا به سمت تفلیس به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 3فروردین 95 از شهر تفلیس به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می‌شود. این ... بیشتر بخوانید »

تورگرجستان هتل وایت هاوس 6 فروردین 95

تورگرجستان هتل وایت هاوس

تورگرجستان هتل وایت هاوس تور تفلیس گرجستان با اقامت در هتل 3 ستاره تاپ وایت هاوس در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 6 فروردین 95 با پرواز آتا به سمت تفلیس به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 9 فروردین 95 از شهر تفلیس به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز لارناکا هتل سان هال 28 اسفند 94

تور لارناکا قبرس هتل سان هال

تور نوروز لارناکا هتل سان هال تور لارناکا قبرس اقامت در هتل 4 ستاره سان هال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 28 اسفند 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 6 فروردین 95 از شهر لارناکا به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز لارناکا هتل سان هال 26 اسفند 94

تور لارناکا قبرس هتل سان هال

تور نوروز لارناکا هتل سان هال 26 اسفند 94 تور لارناکا قبرس اقامت در هتل 4 ستاره سان هال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 26 اسفند 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 4 فروردین 95 از شهر ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز لارناکا هتل پالم بیچ 26 اسفند 94

تور وارنا هتل پالم بیچ

تور نوروز لارناکا هتل پالم بیچ 26 اسفند 94 تور لارناکا قبرس اقامت در هتل 4 ستاره سان هال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 26 اسفند 94 با پرواز قشم ایر به سمت لارناکا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 4 فروردین 95 از شهر ... بیشتر بخوانید »

تور گرجستان هتل دوسی 28 اسفند 94

تورگرجستان هتل دوسی 28 اسفند 94

تور گرجستان هتل دوسی 28 اسفند 94 تور تفلیس گرجستان با اقامت در هتل دوسی در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 28 اسفند 94 با پرواز آتا به سمت تفلیس به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 3فروردین 95 از شهر تفلیس به سمت تهران بصورت مستقیم انجام ... بیشتر بخوانید »

تورگرجستان هتل وایت هاوس 3 فروردین 95

تورگرجستان هتل وایت هاوس

تورگرجستان هتل وایت هاوس 3 فروردین 95 تور تفلیس گرجستان با اقامت در هتل 3 ستاره تاپ وایت هاوس در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 3 فروردین 95 با پرواز آتا به سمت تفلیس به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 6 فروردین 95 از شهر تفلیس به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور گرجستان هتل کران پالاس 28 اسفند 94

تور گرجستان هتل کران پالاس

تور گرجستان هتل کران پالاس تور تفلیس گرجستان با اقامت در هتل 4 ستاره تاپ کران پالاس در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 28 اسفند 94 با پرواز جرجیا ایرویز به سمت تفلیس به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 4 فروردین 94 از شهر تفلیس به سمت ... بیشتر بخوانید »