خانه | کشورهای غیر شنگن | تور بلغارستان (برگ 5)

تور بلغارستان

تور بلغارستان

تور وارنا بلغارستان هتل بونیتا 20 خرداد 95

تور وارنا بلغارستان هتل بونیتا

تور وارنا بلغارستان هتل بونیتا تور وارنا بلغارستان اقامت در هتل 3 ستاره بونیتا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 20 خرداد 95 با پرواز ماهان به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 27 خرداد 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور شامل خدماتی ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان هتل رویال 13 تیر 95

تور بلغارستان هتل رویال

تور بلغارستان هتل رویال تور بلغارستان اقامت در هتل ۴ ستاره رویال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 13 تیر ماه 95 با پرواز قشم ایر به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 20 تیر 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور شامل ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان وارنا هتل هالیدی پارک 13 تیر 95

تور بلغارستان هتل هالیدی پارک

تور بلغارستان وارنا هتل هالیدی پارک تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 4 ستاره هالیدی پارک در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 13 تیر ماه 95 با پرواز قشم به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 20 ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان هتل ادمیرال 3 تیر 95

تور بلغارستان هتل ادمیرال

تور بلغارستان هتل ادمیرال تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 5 ستاره ادمیرال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 3 تیر ماه 95 با پرواز قشم ایر به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 تیر 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا بلغارستان هتل آرنا 3 تیر 95

تور وارنا بلغارستان هتل آرنا

تور وارنا بلغارستان هتل آرنا تور بلغارستان اقامت در هتل ۴ ستاره آرنا در نظر گرفته شده است.این تور در تاریخ 3 تیر ماه 95 با پرواز قشم ایر( بیزینس کلاس) به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 تیر 95  از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا بلغارستان هتل هالیدی پارک 3 تیر 95

تور بلغارستان هتل هالیدی پارک

تور وارنا بلغارستان هتل هالیدی پارک تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 4 ستاره هالیدی پارک در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 3 تیر ماه 95 با پرواز قشم به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 10 تیر 95 از شهر وارنا به سمت تهران به ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان هتل رامادا 17 دی 94

تور بلغارستان هتل رامادا

تور بلغارستان هتل رامادا تور صوفیا اقامت در هتل 4 ستاره رامادا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 17 دی 94 با پرواز ماهان و یا ترکیش به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 21 دی 94 از شهر صوفیا به سمت تهران به صورت ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان هتل رامادا 1 دی 94

تور بلغارستان هتل رامادا

تور بلغارستان هتل رامادا تور صوفیا اقامت در هتل 4 ستاره رامادا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 1 دی 94 با پرواز ماهان به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 5 دی 94 از شهر صوفیا به سمت تهران به صورت مستقیم انجام می ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان هتل گرند هتل صوفیا 26 آذر 94

تور بلغارستان هتل گرند هتل صوفیا

تور بلغارستان هتل گرند هتل صوفیا تور صوفیا اقامت در هتل ۵ ستاره گرند هتل صوفیا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 26 آذر ۹۴ با پرواز ماهان به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 30 آذر ۹۴ از شهر صوفیا به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور صوفیه بلغارستان 24 آذر 94

تور بلغارستان هتل رامادا

تور صوفیه بلغارستان تور صوفیا اقامت در هتل ۴ ستاره رامادا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 24 آذر ۹۴ با پرواز ماهان به سمت صوفیا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 28 آذر ۹۴ از شهر صوفیا به سمت تهران به صورت مستقیم انجام می شود. ... بیشتر بخوانید »