خانه | کشورهای غیر شنگن | تور بلغارستان (برگ 4)

تور بلغارستان

تور بلغارستان

تور وارنا بلغارستان هتل اطلس

تور وارنا بلغارستان هتل اطلس

تور وارنا بلغارستان هتل اطلس تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 4 ستاره اطلس در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 10 تیر 95 با پرواز تابان به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 17 تیر 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا بلغارستان هتل هلیوس

تور وارنا بلغارستان هتل هلیوس

تور وارنا بلغارستان هتل هلیوس تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 4 ستاره هلیوس در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 17 تیر 95 با پرواز تابان به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 24 تیر 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا هتل دابل تری

تور وارنا هتل دابل تری

تور وارنا هتل دابل تری تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 4 ستاره لوکس دابل تری در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 10 تیر 95 با پرواز معرلج به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 17 تیر 95 از شهر وارنا به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان هتل رویال 17 تیر 95

تور بلغارستان هتل رویال

تور بلغارستان هتل رویال تور بلغارستان اقامت در هتل ۴ ستاره رویال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 17 تیر ماه 95 با پرواز تابان ایر به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 24 تیر 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور شامل خدماتی ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا بلغارستان هتل میموسا 10 تیر 95

تور وارنا بلغارستان هتل میموسا

تور وارنا بلغارستان هتل میموسا تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 4 ستاره میموسا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 10 تیر 95 با پرواز معراج به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 17 تیر 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان هتل هاوانا 10 تیر 95

تور بلغارستان هتل هاوانا

تور بلغارستان هتل هاوانا تور بلغارستان سرز مین ماسه های طلایی اقامت در هتل ۴ ستاره هاوانا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 10 تیر ماه 95 با پرواز معراج به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 17 تیر 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم انجام ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان وارنا هتل هالیدی پارک 10 تیر 95

تور بلغارستان هتل هالیدی پارک

تور بلغارستان وارنا هتل هالیدی پارک تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 4 ستاره هالیدی پارک در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 10 تیر ماه 95 با پرواز معراج به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 17 ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان هتل ادمیرال 10 تیر 95

تور بلغارستان هتل ادمیرال

تور بلغارستان هتل ادمیرال تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 5 ستاره ادمیرال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 10 تیر ماه 95 با پرواز قشم ایر به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 17 تیر 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم انجام ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا بلغارستان هتل پالما 24 تیر 95

تور وارنا بلغارستان هتل پالما

تور وارنا بلغارستان هتل پالما تور بلغارستان اقامت در هتل 4 ستاره پالما در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 24 تیر 95 با پرواز قشم ایر به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 31 تیر 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان هتل ادمیرال 13 خرداد 95

تور بلغارستان هتل ادمیرال

تور بلغارستان هتل ادمیرال تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 5 ستاره ادمیرال در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 13 خرداد ماه 95 با پرواز تابان ایر به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 30 خرداد 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت ... بیشتر بخوانید »