خانه | کشورهای غیر شنگن | تور بلغارستان (برگ 3)

تور بلغارستان

تور بلغارستان

تور وارنا بلغارستان هتل آسترا 7 مرداد 95

تور وارنا بلغارستان هتل آسترا

تور وارنا بلغارستان هتل آسترا تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل ۴ ستاره آسترا در نظر گرفته شده است.این تور در تاریخ 7 مرداد 95 با پرواز بلغاریا ایر به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 14 مرداد 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا هتل دابل تری 7 مرداد 95

تور وارنا هتل دابل تری

تور وارنا هتل دابل تری تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 4 ستاره لوکس دابل تری در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 7 مرداد 95 با پرواز بلغاریا ایر به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 14 مرداد 95 از شهر وارنا به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا بلغارستان هتل اطلسََََ 7 مرداد 95

تور وارنا بلغارستان هتل اطلس

تور وارنا بلغارستان هتل اطلس تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 4 ستاره اطلس در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 7 مرداد 95 با پرواز بلغاریا ایر به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 14 مرداد 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا بلغارستان هتل آرنا 7 مرداد 95

تور وارنا بلغارستان هتل آرنا

تور وارنا بلغارستان هتل آرنا تور بلغارستان اقامت در هتل ۴ ستاره آرنا در نظر گرفته شده است.این تور در تاریخ 7 مرداد ماه 95 با پرواز قشم ایر( بیزینس کلاس) به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 14 مرداد 95  از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا بلغارستان هتل پالما 7 مرداد 95

تور وارنا بلغارستان هتل پالما

تور وارنا بلغارستان هتل پالما تور بلغارستان اقامت در هتل 4 ستاره پالما در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 7 مرداد 95 با پرواز قشم ایر به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 14 مرداد 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور شامل ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان هتل هاوانا 31 تیر 95

تور بلغارستان هتل هاوانا

تور بلغارستان هتل هاوانا تور بلغارستان سرز مین ماسه های طلایی اقامت در هتل ۴ ستاره هاوانا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 31 تیر ماه 95 با پرواز معراج به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 7 مرداد ماه 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم انجام ... بیشتر بخوانید »

تور بلغارستان هتل هالیدی پارک 10 مرداد 95

هتل هالیدی پارک بلغارستان

تور بلغارستان هتل هالیدی پارک تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 4 ستاره هالیدی پارک در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 10 مرداد ماه 95 با پرواز قشم ایر به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 17 مرداد ماه 95 از ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا بلغارستان هتل پرلا 24 تیر 95

تور وارنا بلغارستان هتل پرلا

تور وارنا بلغارستان هتل پرلا تور بلغارستان اقامت در هتل 3 ستاره پرلا در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 24 تیر 95 با پرواز معراج به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 31 تیر 95 از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم انجام ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا بلغارستان هتل آرنا 24 تیر 95

تور وارنا بلغارستان هتل آرنا

تور وارنا بلغارستان هتل آرنا تور بلغارستان اقامت در هتل ۴ ستاره آرنا در نظر گرفته شده است.این تور در تاریخ 24 تیر ماه 95 با پرواز قشم ایر( بیزینس کلاس) به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 31 تیر 95  از شهر وارنا به سمت تهران بصورت مستقیم انجام ... بیشتر بخوانید »

تور وارنا بلغارستان هتل هالیدی پارک

تور بلغارستان هتل هالیدی پارک

تور بلغارستان وارنا هتل هالیدی پارک تور وارنا بلغارستان در سرزمین ماسه های طلایی (گلدن سندز) اقامت در هتل 4 ستاره هالیدی پارک در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 17 تیر ماه 95 با پرواز قشم ایر به سمت وارنا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ ... بیشتر بخوانید »