خانه | کشورهای شینگن (برگ 10)

کشورهای شینگن

کشورهای عضو شنگن

تور اسپانیا هتل چهار ستاره 1 مهر 94

تور اسپانیا هتل چهار ستاره

تور اسپانیا هتل چهار ستاره تور اسپانیا با اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است. این تور با پرواز آلیتالیا به سمت بارسلون به صورت مستقیم بوده و از شهر بارسلون به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور شامل خدماتی همچون: بلیط رفت و ... بیشتر بخوانید »

تور پاریس فرانسه هتل چهار ستاره 3 مهر 94

تور پاریس فرانسه هتل چهار ستاره

تور پاریس فرانسه هتل چهار ستاره تور پاریس فرانسه اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است.این تور در تاریخ 3 مهر ۹۴ با پرواز ایران ایر به سمت پاریس به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 7 مهر ۹۴ از شهر پاریس به سمت تهران بصورت مستقیم ... بیشتر بخوانید »

تور بارسلون اسپانیا هتل 4 ستاره 1 مهر 94

تور بارسلون اسپانیا هتل 4 ستاره تور بارسلون اسپانیا با اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 1 مهر با پرواز آلیتالیا به سمت بارسلون به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 9 مهر از شهر بارسلون به سمت تهران بصورت مستقیم انجام ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه هتل 4 ستاره 19 تیر 94

تور پاریس فرانسه هتل چهار ستاره

تور فرانسه هتل 4 ستاره تور پاریس فرانسه اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 19 تیر ۹۴ با پرواز ایران ایر به سمت پاریس به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 27 تیر ۹۴ از شهر پاریس به سمت تهران به صورت ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه هتل 4 ستاره 12 تیر 94

تور فرانسه هتل 4 ستاره

تور فرانسه هتل 4 ستاره تور پاریس فرانسه اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 12 تیر ۹۴ با پرواز ایران ایر به سمت پاریس به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 20 تیر ۹۴ از شهر پاریس به سمت تهران به صورت ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه هتل 4 ستاره 5 تیر 94

تور فرانسه هتل 4 ستاره

تور فرانسه هتل 4 ستاره تور پاریس فرانسه اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است.این تور در تاریخ ۵ تیر ۹۴ با پرواز ایران ایر به سمت پاریس به صورت مستقیم بوده و در تاریخ ۱0 تیر ۹۴ از شهر پاریس به سمت تهران بصورت مستقیم انجام ... بیشتر بخوانید »

تور بارسلون اسپانیا هتل 4 ستاره 16 تیر 94

تور بارسلون اسپانیا

تور بارسلون اسپانیا تور بارسلون اسپانیا با اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 16 تیر با پرواز آلیتالیا به سمت بارسلون به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 21 تیر از شهر بارسلون به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این ... بیشتر بخوانید »

تور پاریس فرانسه هتل 4 ستاره 5 تیر ۹۴

تور پاریس فرانسه

تور پاریس فرانسه تور پاریس فرانسه اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است.این تور در تاریخ 5 تیر 94 با پرواز ایران ایر به سمت پاریس به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 13 تیر 94 از شهر پاریس به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. ... بیشتر بخوانید »

تور پاریس فرانسه 26 تیر ۹۴

تور پاریس فرانسه

تور پاریس فرانسه تور پاریس فرانسه اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است.این تور در تاریخ 26 تیر 94 با پرواز ایران ایر به سمت پاریس به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 3 مرداد 94 از شهر پاریس به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. ... بیشتر بخوانید »

تور بارسلون اسپانیا 16 تیر ۹۴

تور بارسلون اسپانیا 16 تیر ۹۴

تور بارسلون اسپانیا تور اسپانیا با اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است.این تور با پرواز آلیتالیا در تاریخ 16 تیر 94 به سمت رم به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 21 تیر 94 از شهر رم به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این ... بیشتر بخوانید »