خانه | کشورهای شینگن | تور فرانسه (برگ 3)

تور فرانسه

تورهای فرانسه

تور فرانسه 21 آبان 1395

فرانسه

  تورارزان اروپا تور فرانسه پرواز ایران ایر هتل 4 ستاره نرخ 7/790/000 تاریخ رفت 95/8/21 تاریخ برگشت 95/8/28 خدمات 6 شب  بارسلون هتل  صبحانه ویزا  پرواز  بیمه ترانسفر سپیدگشت   02188808118 صفحه اصلی     خیابان شانزه لیزه فرانسه خیابان شانزه لیزه در کشور فرانسه میان خیابان شارل دوگل و ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه 14 آبان 1395

فرانسه

  تور اروپا تور ارزان فرانسه پرواز ایران ایر هتل 4 ستاره اسکرایب نرخ 6/990/000 تاریخ رفت 95/8/14 تاریخ برگشت 95/8/21 خدمات 6 شب  بارسلون هتل  صبحانه ویزا  پرواز  بیمه ترانسفر سپیدگشت   02188808118 صفحه اصلی     درباره فرانسه کشور فرانسه  هم دارای هیجان و آرامش وهم دارای طبیعت و ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه 7 آبان 1395

فرانسه

  تورارزان اروپا تور فرانسه پرواز ایران ایر هتل 5 ستاره اسکرایب نرخ 7/790/000 تاریخ رفت 95/8/7 تاریخ برگشت 95/8/14 خدمات:7 شب پاریس +ویزا + پرواز + بیمه + راهنما + تور شهری سپیدگشت   02188808118 صفحه اصلی       تاریخ فرانسه اجداد فرانسوی‌ها(گل‌ها) تا زمان ژولیوس سزارسلطنت می‌کردند تا ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه 21 آبان 95

فرانسه

  تورارزان اروپا تور فرانسه پرواز ایران ایر هتل 5 ستاره نرخ 7/790/000 تاریخ رفت 95/8/21 تاریخ برگشت 95/8/28 خدمات:7 شب پاریس +    ویزا + پرواز + بیمه + راهنما + تور شهری سپیدگشت   02188808118 صفحه اصلی        درباره کشور فرانسه  نان های معروف باگت یا فرانسوی و ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه 14 آبان 95

فرانسه

  تور اروپا تورارزان فرانسه پرواز ایران ایر هتل 4 ستاره نرخ 6/790 000/ تاریخ رفت 95/8/14 تاریخ برگشت 95/8/21 خدمات:7 شب پاریس + ویزا + پرواز + بیمه + راهنما + تور شهری سپیدگشت   02188808118 صفحه اصلی        کلیسای نوتردام فرانسه کلیسای نوتردام پاریس، در سبک گوتیک ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه 28 آبان 95

فرانسه

  تور اروپا تورارزان فرانسه پرواز ایران ایر هتل 4 ستاره نرخ 6/790 000/ تاریخ رفت 95/8/28 تاریخ برگشت 95/9/5 خدمات   7 شب پاریس    ویزا    پرواز    بیمه    راهنما    تور شهری سپیدگشت   02188808118 صفحه اصلی     سیاست در فرانسه قوه مقننه در فرانسه از ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه 21 آبان 95

فرانسه

  تور اروپا تور فرانسه پرواز ایران ایر هتل 4 ستاره نرخ 6/790 000/ تاریخ رفت 95/8/21 تاریخ برگشت 95/8/28 خدمات:7 شب پاریس +ویزا + پرواز + بیمه + راهنما + تور شهری سپیدگشت   02188808118 صفحه اصلی       درباره فرانسه دولت سوسیالیست فرانسه، تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ، ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه 14 آبان 95

فرانسه

  تور اروپا تور ارزان فرانسه پرواز ایران ایر هتل 4 ستاره نرخ 6/790 000/ تاریخ رفت 95/8/14 تاریخ برگشت 95/8/21 خدمات:7 شب پاریس + ویزا + پرواز + بیمه + راهنما + تور شهری سپیدگشت   02188808118 صفحه اصلی         درباره فرانسه    تقسیمات کشوری فرانسه مساحت ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه 7 آبان 95

فرانسه

  تورارزان اروپا تور فرانسه پرواز ایران ایر هتل 4 ستاره نرخ 6/790 000/ تاریخ رفت 95/8/7 تاریخ برگشت 95/8/14 خدمات:7 شب هتل + ویزا + پرواز + بیمه + راهنما + تور شهری سپیدگشت   02188808118 صفحه اصلی       درباره فرانسه   فرانسه بزرگ‌ترین کشور اروپا ازلحاظ مساحت ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه 30 مهر 95

فرانسه

  تور اروپا تور فرانسه پرواز ایران ایر هتل 4 ستاره نرخ 6/790 000/ تاریخ رفت 95/7/30 تاریخ برگشت 95/8/7 خدمات:7 شب هتل + ویزا + پرواز + بیمه + راهنما + تور شهری سپیدگشت   02188808118 صفحه اصلی       درباره فرانسه   فرانسه دارای آب و هوایی معتدل ... بیشتر بخوانید »