خانه | کشورهای شینگن | تور اسپانیا (برگ 3)

تور اسپانیا

تورهای اسپانیا

تور بارسلون اسپانیا هتل 4 ستاره 16 تیر 94

تور بارسلون اسپانیا

تور بارسلون اسپانیا تور بارسلون اسپانیا با اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است. این تور در تاریخ 16 تیر با پرواز آلیتالیا به سمت بارسلون به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 21 تیر از شهر بارسلون به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این ... بیشتر بخوانید »

تور بارسلون اسپانیا 16 تیر ۹۴

تور بارسلون اسپانیا 16 تیر ۹۴

تور بارسلون اسپانیا تور اسپانیا با اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است.این تور با پرواز آلیتالیا در تاریخ 16 تیر 94 به سمت رم به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 21 تیر 94 از شهر رم به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این ... بیشتر بخوانید »

تور بارسلون اسپانیا 2 تیر ۹۴

تور بارسلون اسپانیا

تور بارسلون اسپانیا تور اسپانیا با اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است.این تور با پرواز آلیتالیا در تاریخ 2 تیر 94 به سمت رم به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 7 تیر 94 از شهر رم به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این ... بیشتر بخوانید »

تور بارسلون اسپانیا 25 تیر ۹۴

تور بارسلون اسپانیا

تور بارسلون اسپانیا تور اسپانیا با اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است.این تور با پرواز آلیتالیا در تاریخ 25 تیر 94 به سمت رم به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 30 تیر 94 از شهر رم به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این ... بیشتر بخوانید »

تور اروپا اسپانیا 22 اردیبهشت 94

تور اروپا اسپانیا

تور اروپا اسپانیا تور اسپانیا با اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است.این تور با پرواز ترکیش به سمت بارسلون به صورت مستقیم بوده و از شهر بارسلون به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور شامل خدماتی همچون: بلیط رفت و برگشت با پرواز ... بیشتر بخوانید »

تور اسپانیا ویژه اردیبهشت 94

تور اسپانیا ویژه اردیبهشت

تور اسپانیا ویژه اردیبهشت تور اسپانیا با اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است.این تور با پرواز ترکیش به سمت بارسلون به صورت مستقیم بوده و از شهر بارسلون به سمت تهران بصورت مستقیم انجام می شود. این تور شامل خدماتی همچون: بلیط رفت و برگشت با ... بیشتر بخوانید »

تور اسپانیا 2 فروردین 94

تور بارسلون اسپانیا هتل 4 ستاره

تور اسپانیا تور اسپانیا ویژه عید نوروز با اقامت در هتل ۴ ستاره در نظرگرفته شده است. این تور با پرواز ترکیش در تاریخ 2 اسفند ماه از تهران به سمت بارسلون به صورت مستقیم بوده و در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۹۴ از شهر بارسلون به سمت تهران انجام ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز اسپانیا هتل 4 ستاره 2 فروردین 94

تور بارسلون اسپانیا هتل 4 ستاره

تور نوروز اسپانیا هتل 4 ستاره تور اسپانیا ویژه عید نوروز با اقامت درهتل ۴ ستاره در نظرگرفته شده است.این تور با پرواز ترکیش در تاریخ 2 فروردین ماه از تهران به سمت زوریخ به صورت مستقیم بوده و در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۹۴ از شهر بارسلون به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور بارسلونا هتل 4 ستاره 2 فروردین 93

تور بارسلونا هتل 4 ستاره

تور بارسلونا هتل 4 ستاره تور اروپایی فرانسه ویژه عید نوروز با اقامت درهتل ۴ ستاره در نظرگرفته شده است.این تور با پرواز ترکیش در تاریخ 2 فروردین ماه از تهران به سمت بارسلونا به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 13 فروردین ماه ۹۴ از شهر بارسلونا به سمت ... بیشتر بخوانید »