خانه | کشورهای شینگن | تور رومانی

تور رومانی

تور رومانی

تور نوروز رومانی هتل 5 ستاره 5 فروردین 94

تور نوروز رومانی هتل 5 ستاره

تور نوروز رومانی هتل 5 ستاره تور اروپایی رومانی ویژه عید نوروز با اقامت درهتل جو ماریوت ۵ ستاره در نظرگرفته شده است .این تور با پرواز ماهان در تاریخ 5 فروردین ماه از تهران به سمت بخارست به صورت مستقیم و در تاریخ 11 فروردین ماه ۹۴ از شهر ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز رومانی هتل 4 ستاره کپیتال 28 اسفند 93

تور نوروز رومانی هتل 4 ستاره کپیتال

تور نوروز رومانی هتل 4 ستاره کپیتال 28 اسفند 93 تور اروپایی رومانی ویژه عید نوروز با اقامت درهتل ۴ کاپیتال پلازا ستاره در نظرگرفته شده است .این تور با پرواز ماهان در تاریخ 28 اسفند ماه از تهران به سمت بخارست به صورت مستقیم و در تاریخ 5 فروردین ... بیشتر بخوانید »

تور بخارست رومانی هتل جو ماریوت 28 اسفند 93

تور نوروز رومانی هتل 5 ستاره

تور بخارست رومانی هتل جو ماریوت تور اروپایی رومانی ویژه عید نوروز با اقامت درهتل جو ماریوت ۵ ستاره در نظرگرفته شده است .این تور با پرواز ماهان در تاریخ 28 اسفند ماه از تهران به سمت بخارست به صورت مستقیم و در تاریخ 5 فروردین ماه ۹۴ از شهر ... بیشتر بخوانید »

تور رومانی هتل کی الیزابت 6 فروردین 94

تور رومانی هتل کی الیزابت

تور رومانی هتل کی الیزابت تور اروپایی رومانی ویژه عید نوروز با اقامت درهتل كي اليؤابت ۵ ستاره در نظرگرفته شده است .این تور با پرواز ماهان در تاریخ ۶ فروردین ماه از تهران به سمت بخارست به صورت مستقیم و در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۹۴ از شهر بخارست ... بیشتر بخوانید »

تور رومانی هتل جو ماریوت 6 فروردین 94

تور نوروز رومانی هتل 5 ستاره

تور رومانی هتل جو ماریوت تور اروپایی رومانی ویژه عید نوروز با اقامت درهتل جو ماریوت 5 ستاره در نظرگرفته شده است .این تور با پرواز ماهان در تاریخ ۶ فروردین ماه از تهران به سمت بخارست به صورت مستقیم و در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۹۴ از شهر بخارست ... بیشتر بخوانید »

تور رومانی هتل کاپیتال پلازا 6 فروردین 94

تور نوروز رومانی هتل 4 ستاره کپیتال

تور رومانی هتل کاپیتال پلازا تور اروپایی رومانی ویژه عید نوروز با اقامت درهتل ۴ کاپیتال پلازا ستاره در نظرگرفته شده است .این تور با پرواز ماهان در تاریخ 6 فروردین ماه از تهران به سمت بخارست به صورت مستقیم و در تاریخ 12 فروردین ماه ۹۴ از شهر بخارست ... بیشتر بخوانید »

تور رومانی هتل گلدن تولیپ 28 اسفند 93

تور رومانی هتل گلدن تولیپ

تور رومانی هتل گلدن تولیپ تور اروپایی رومانی ویژه عید نوروز با اقامت درهتل ۴ رامادا پارس ستاره در نظرگرفته شده است.این تور با پرواز ماهان در تاریخ 28 اسفند ماه از تهران به سمت بخارست به صورت مستقیم و در تاریخ 5 فروردین ماه ۹۴ از شهر بخارست به ... بیشتر بخوانید »

تور رومانی هتل رامادا پارس 5 فروردین 94

تور رومانی هتل رامادا پارس

تور رومانی هتل رامادا پارس تور اروپایی رومانی ویژه عید نوروز با اقامت درهتل ۴ رامادا پارس ستاره در نظرگرفته شده است.این تور با پرواز ماهان در تاریخ 5 فروردین ماه از تهران به سمت بخارست به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 11 فروردین ماه ۹۴ از شهر بخارست ... بیشتر بخوانید »

تور رومانی هتل ایبیس پالاتول 5 فروردین 93

تور رومانی هتل ایبیس پالاتول

تور رومانی هتل ایبیس پالاتول تور اروپایی رومانی ویژه عید نوروز با اقامت درهتل ۴ ایبیس پالاتول ستاره در نظرگرفته شده است.این تور با پرواز ماهان در تاریخ 5 فروردین ماه از تهران به سمت بخارست به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 11 فروردین ماه ۹۴ از شهر بخارست ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز رومانی هتل ایبیس پالاتول 28 اسفند 93

تور رومانی هتل ایبیس پالاتول

تور نوروز رومانی هتل ایبیس پالاتول تور اروپایی رومانی ویژه عید نوروز با اقامت درهتل ۴ ایبیس پالاتول ستاره در نظرگرفته شده است.این تور با پرواز ماهان در تاریخ ۲۸ اسفند ماه از تهران به سمت بخارست به صورت مستقیم بوده و در تاریخ ۵ فروردین ماه ۹۴ از شهر ... بیشتر بخوانید »