خانه | تور ترکیبی (برگ 19)

تور ترکیبی

تور ترکیبی اروپا

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا نوروز

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا ویژه نوروز با اقامت در هتل ۴ ستاره در نظر گرفته شده است. این تور با پرواز ایران ایر در تاریخ 4 فروردین ماه از تهران به سمت فرانسه به صورت مستقیم و در تاریخ 13 فروردین ماه ۹۴ از ... بیشتر بخوانید »

تور نوروز فرانسه و اسپانیا 1 فروردین 94

تور نوروز فرانسه و اسپانیا

تور نوروز فرانسه و اسپانیا تور ترکیبی اروپا ویژه نوروز با اقامت درهتل ۴ ستاره در نظرگرفته شده است .این تور با پرواز ترکیش در تاریخ 1 فروردین ماه از تهران به سمت فرانسه به صورت مستقیم و در تاریخ 9 فروردین ماه ۹۴ از شهر بارسلون به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور ترکیبی اروپا ویژه نوروز 94

تور ترکیبی اروپا ویژه نوروز 94

تور ترکیبی اروپا ویژه نوروز 94 تور ترکیبی اروپا ویژه نوروز با اقامت درهتل ۴ ستاره در نظرگرفته شده است .این تور با پرواز ترکیش در تاریخ 28 اسفند ماه از تهران به سمت فرانسه به صورت مستقیم و در تاریخ 14 فروردین ماه ۹۴ از شهر آمستردام به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور ترکیبی اروپا ایتالیا و فرانسه 29 اسفند 93

تور ترکیبی اروپا ایتالیا و فرانسه

تور ترکیبی اروپا ایتالیا و فرانسه تور ترکیبی اروپا ایتالیا و فرانسه ویژه عید نوروز با اقامت درهتل 4 ستاره در نظرگرفته شده است .این تور با پرواز ترکیش در تاریخ 29 اسفند ماه از تهران به سمت رم به صورت مستقیم و در تاریخ 10 فروردین ماه ۹۴ از ... بیشتر بخوانید »

تور ترکیبی اروپا هتل 4 ستاره 28 اسفند 93

تور ترکیبی فرانسه و آلمان

تور ترکیبی اروپا هتل 4 ستاره تور ترکیبی اروپا(فرانسه،سوئیس،بلژیک،هلند) ویژه عید نوروز با اقامت درهتل ۴ ستاره در نظرگرفته شده است.این تور با پرواز ترکیش در تاریخ ۲۸ اسفند ماه از تهران به سمت بخارست به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 14 فروردین ماه ۹۴ از شهر بخارست به ... بیشتر بخوانید »

تور بارسلون اسپانیا هتل 4 ستاره 2 فروردین 93

تور بارسلون اسپانیا هتل 4 ستاره

تور بارسلون اسپانیا هتل 4 ستاره تور اروپایی اسپانیا ویژه عید نوروز با اقامت درهتل ۴ ستاره در نظرگرفته شده است.این تور با پرواز ترکیش در تاریخ 1 فروردین ماه از تهران به سمت بارسلون بوده و در تاریخ 12 فروردین ماه ۹۴ از شهر بارسلونا به سمت تهران بصورت ... بیشتر بخوانید »

تور فرانسه ایتالیا هتل 4 ستاره 4 فروردین 94

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا

تور فرانسه ایتالیا هتل 4 ستاره تور اروپایی فرانسه و ایتالیا ویژه عید نوروز با اقامت درهتل ۴ ستاره در نظرگرفته شده است.این تور با پرواز ترکیش در تاریخ 4 فروردین ماه از تهران به سمت فرانسه به صورت مستقیم بوده و در تاریخ 12 فروردین ماه ۹۴ از شهر ... بیشتر بخوانید »

تور اسپانیا و ایتالیا هتل 4 ستاره 2 فروردین 94

تور اروپا اسپانیا

تور اسپانیا و ایتالیا هتل 4 ستاره تور اروپایی اسپانیا و ایتالیا ویژه عید نوروز با اقامت درهتل ۴ ستاره در نظرگرفته شده است.این تور با پرواز ترکیش در تاریخ ۲ فروردین ماه از تهران به سمت ونیز بوده و در تاریخ ۱4 فروردین ماه ۹۴ از شهر بارسلونا به ... بیشتر بخوانید »