خانه | اطلاعات کشورها | مطالب خواندنی | راهنمای سفر به بلغارستان
راهنمای سفر به بلغارستان
راهنمای سفر به بلغارستان

راهنمای سفر به بلغارستان

راهنمای سفر به بلغارستان

سواحل طلایی، کوهستان های سر به فلک کسیده و شهر های پر جنب و جوش بلغارستان باعث جذب گردشگران زیادی در طول چند سال گذشته شده است. این کشور نسبت به 10 سال گذشته تغییرات چشمگیری داشته است.

راهنمای سفر به بلغارستان

راهنمای سفر به بلغارستان

راهنمای سفر به بلغارستان را از آژانس مسافرتی سپید گشت بخواهید.

بسیاری از شهر ها و حل های اقامتی و تفریحی در این کشور بازسازی شده اند و باعث وسوسه ی خریداران و سرمایه گذارانی از اروپا شده اند. سواحل زیبای بلغارستان و محل های اسکی در این کشور به سرعت درحال گسترش هستند و باعث شده اند تا گردشگران نسبت به محل های گردشگری پرهزینه در اروپا توجه بیشتری به این کشور داشته باشند.

راهنمای سفر به بلغارستان

راهنمای سفر به بلغارستان

شهر های اصلی و بزرگ این کشور دارای جوش و خروش خاصی هستند و در مقابل برخی از شهرستان های کوچکتر آن سنت و میهمان نوازی بلغاری را همچنان حفظ کرده اند. از افتاخارات این کشور سنت فولکلور غنی آن است.

راهنمای سفر به بلغارستان

راهنمای سفر به بلغارستان

راهنمای سفر به بلغارستان را از آژانس مسافرتی سپید گشت بخواهید.

آژانس سپید گشت 02188808118

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشودبخش های ضروری معلوم گشته است *

*